IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK: ÖNVÉDELMI KÜZDELMÜNK ORSZÁGUNK TERÜLETI ÉPSÉGÉÉRT
A trianoni országcsonkítás ellen fellépő politikai irányzat, társadalmi mozgalmak, és fegyveres ellenállás példaértéke még ma is érvényes. Ezért fontos, hogy méltóan emlékezzünk az 1914 és 1945 közötti magyar honvédelmi teljesítményekre és hazafias fegyveres ellenállási hőstettekre, a balkáni, oláh, olasz, és orosz hadszintéreken harcoló magyar katonákra, a Rongyos Gárdára, a balassagyarmatiakra, a kercaszomoriakra, és a Székely Hadosztály hősi ellenállására, a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, és délvidéki magyarlakta területek felszabadítására, és a bolsevizmus elleni harc hőseire és áldozataira.

A magyarság jogai
Az ún. Trianoni "békeszerződés" egyáltalán nem volt sem békeszerződés, sem jogos, hanem a háborúnak más módszerekkel való folytatása, amelynek célja a magyer nemzet és állam megsemmísitése volt. A magyarság jogait és a nemzetközi jogot sértő 1920-as trianoni és 1947-es párizsi országcsonkítások érvénytelenítését kell követelni a nemzetközi jognak megfelelő módszerekkel. Senkinek nincs joga a magyarságot lemondatni vagy a magyarság nevében lemondani a történelmi magyar területekről.

A magyarságnak érvényesíteni kell jogait:
- A magyar nemzet történelmi jogait, amelyek a magyarság kárpát-medencei őshonosságából, a szumér-szkíta-hun-avar-magyar turáni népek rokonságából, azonosságából, folytonosságából, és örökségéből, valamint a magyar államalapításból származnak,
- A magyar nemzet önrendelkezési jogát,
- A magyar nemzet önvédelmi jogát,
- A magyar nemzetállam felségjogát ("szuverenitását") és területi épségét ("integritását"),
- A fenti jogainkat sértő, idegen népcsoportok és államok által elkövetett sérelmek jóvátétele, kártérítése, és kárpótlása.

A háborúért való felelősség
Vissza kell utasítani minden Magyarország ellen emelt háborúért való felelősséget és bűnösséget: Háborúsbűnösség

A "nemzetiségi kérdés"
Vissza kell utasítani minden Magyarország ellen emelt, az idegen népcsoportok és kisebbségek elnyomásával kapcsolatos hamis vádat: A "nemzetiségi kérdés"

A magyarellenes bűnök
Fel kell tárni és nyilvánosságra hozni minden magyarellenes bűnt amit az idegen betolakodott népek és megszállók elkövettek.

Nemzeti gyásznap
Június 4-ét nemzeti gyásznapnak kell nyílvánitani, és semmilyen más "ünnepséget" nem lehet aznap rendezni.

Emlékművek helyreállítása
Az 1914-1945-ös háborúshősi és a trianoni emlékműveket helyre kell állítani és újakat létrehozni országszerte.

Oktatási rendszer
Főtárggyá kell tenni Trianont a közoktatásban. Évente kell utaztatni a magyar tanulókat az elszakított területeinkre és az ottani magyar tanulókat a csonkaországba. Minden tanteremben ott kell, hogy legyen a történelmi Magyarország térképe, és a hiszekeggyel kell elkezdeni minden napot. Amúgy általában hibásan mutatják a történelmi magyarország térképét, mivel hiányzik Dalmácia.

Tömegtájékoztatás
A tömegtájékoztatásban is előtérbe kell helyezni Magyarország és az elszakított területeinken élő magyarok sérelmeit. Törvényileg kötelezővé kell tenni, hogy a csonka Magyarország térképét csak a történelmi Magyarország térképén belül lehessen megjelentetni.

A fegyveres nemzeti ellenállás és a területi visszacsatolások kellő méltatása
Kiemelten kell megemlékezni és dícsérni minden, az 1914 és 1945 közötti idegen hódítók elleni magyar fegyveres ellenállást és területi visszacsatolást.

Kártérítés
Számon kell tartani minden, az 1914-1945-ös háború alatt Magyarországot és a magyar nemzetet ért kárt és veszteséget, és kamatos kártérítés követelni a felelősöktől.

Az országcsonkítás elleni küzdelem
Mint ahogy a Horthy korszak megmutatta, három feltétele van a sikeres reviziós politikának: egy erős nemzeti kormány, egy erős nemzeti hadsereg, és egy erős magyar külpolitika, amely képes a magyar nemzeti érdekeket érvényesíteni megfelelő szövetségi rendszerrel és nagyhatalmi támogatással. A magyar nemzeti oldalnak e feltételeket kell megvalósítani.

Régóta lejárt a szavak ideje, most már tettekre van szükség. Hiábavaló minden békés és barátságos lépés szomszédainkkal szembe. Több évszázados tapasztalatunk a környező és közénk betelepült népekkel azt bizonyítja, hogy ezeknek (kevés kivétellel) semmi szándékuk kibékülni velünk és tiszteletbe tartani jogainkat. Tőlük csak gyűlöletet, hódítást, elnyomást, kizsákmányolást, pusztítást és népirtást kaptunk. Ellenségeink szándéka ellopni mindent ami a miénk, és a magyarságot megsemmisíteni. Ezzel szemben a magyarságnak nincs más lehetősége, mint hogy az önvédelmi jogát érvényesítse.

© HUNMAGYAR.ORG | Legutóbbi felújítás: 2021.02.11


AZ ELSZAKÍTOTT TERÜLETEINKEN IDEGEN ELNYOMÁS ELLEN KITARTÓ MAGYAR TESTVÉREINKRŐL SOHA NEM MONDUNK LEMINDENT VISSZA!